Obrazy z życia i podróży

— Jednego z nich pamiętam, starego paralityka, który ze szczególnym uśmiechem częstował wszystkich przechodzących tabaką i dobrze na tem wychodził. Któżby odmówił?
A któżby znowu chciał darmo, szczypty pociechy ubogiego pozbawić? Dominikanie mają także właściwego swego dziada, na którego ile to ranków patrzałem z okna Klasztoru XX. Pijarów!
! — Dziad ten ma nogi powykręcane" co mu nie przeszkadza do umiatania przedsionka i ulicy.
U XX. Augustjanów czarnych skromne i ciche nabożeństwo.
Kościołek mały, ale do modlitwy jedyny dawniej, gdyby nie dystrakcja młodzieży przelatującej czasem, dla przypatrzenia się nabożnym.
W Niedzielę ma właściwą sobie ludność, pań urzędniczek, Kancelarzystek, i t. p.
Uczniowie Medycyny przychodzili tu zakręcić się i zajrzeć pod kapelusz pięknościom skromnym małych ulic. Przez ciekawość warto spojrzeć w prawo na obraz S. Jana Jałmużnika.
U Ostrej Bramy nabożeństwo najliczniej uczęszczane bywa we Środę i Sobotę.
Naówczas wszelkiego stanu osób pełno na ulicy, a delikatniejsi, co się lękają pomięszać z tłumem modlącym na bruku, siedzą na galerij.
Nie wiem czy ztamtąd, czy z bruku na którym ubodzy gołemi nogami klęczą, bliżej do Boga. To pewna że galerja wzniesiona jest nad ziemię, około czterech łokci.
Codzienne msze przed cudownym obrazem są także dosyć uczęszczane, a często i w nocy nawet lampa cudownego obrazu, sprowadza tych co się prawdziwie chcą modlić.
Pamiętam jak wracając z wieczora widziałem tam jakąś postać w łachmanach z załamanemi rękami modlącą się z jękiem do Bogarodzicy. Nigdy tego o-
brązu nic zapomnę.
Teraz tak rzadko widziemy pobożnych bez rachuby — Drugi raz, serce mi się ścisnęło, spotkałem tu wojskowego, co śmiał szydzić z nabożeństwa.
A ileż to razy jeszcze pod okiem Matki Bolesnej, napatrzyłem się z sąsiedniego okna mojego mieszkania, scen tak różnych, tak miejscu niewłaściwych.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>