Obrazy z życia i podróży

niemłodą już, sierotę, pod opieką matki tylko zostającą, która słynęła więcej z processu jaki się o jej posag toczył, niż z wdzięków i przymiotów umysłu i serca.
Rozpoznawszy stan interessów matki P.
Agaty (gdy ta uciekła się do niego o pożyczenie pieniędzy na process) przewidując wygranie sprawy, oświadczył się, ożenił, wygrał process, wziął wielki posag i włożył go
zaraz w handel i spekulacje.
Wprawdzie dostał tym sposobem żonę — pożal się Boże — brzydką, starą, bez wychowania; ale cóżby mu przyszło z najpiękniejszej, najmłodszej, najlepiej wychowanej; gdy z
nią prawic nie żył, wiecznie na wózku, zawsze w pracy i spekulacjach swoich — Do tego Pani Agata nie zawadzała mu wcale, spokojnie siedziała w kącie z matką, klepała pacierze,
ciągnęła kabałę, lub bawiła się z pieskami.
A gdy jeszcze przyszły pomnożyć zatrudnienia jej dziatki, oddana im, wcale nic przeszkadzała mężowi, wiodącemu takie życie jak przedtem.
Codzień powiększał się majątek P.
Michała Perzyny któren wziął w possessją drugi i trzeci klucz, dokupił drugą i trzecią wioskę, założył znowu fabrykę i uważany już był za miljonowego.
Wiadomo było że miał kapitały w banku, wielkie w obrocie, znaczne także w zakładach fabrycznych, a niemało i w ziemi. Tak P.
Michał doszedł lat trzydziestu kilku, zawsze szczęśliwy we wszystkiem, nie spotkawszy oporu, zawodu, wesół, czynny, zdrów.
Ojcowskie słowa już się były sprawdziły zupełnie; zacząwszy
od handlu koźlętami, skończył na obracaniu miljonów.
Imię jego jako pierwszego w prowincij spekulatora i kapitalisty, wielce szanowane od żydów, uwielbiane od drobnej slachty (z której wyszedł) przeciskało się już w sąsiednie kraju
części. Gdzie tylko było wielkie jakie przedsięwzięcie, na króre się nikt nieśmiał targnąć, mówiono że je miał wziąść na siebie P. Michał Perzyna.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>